Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật nâng mũi

Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật nâng mũi


1,016

Hình ảnh trước sau

Hình ảnh trước sau khi nâng mũi của Chị Thùy Linh

Hình ảnh trước sau khi nâng mũi của Chị Thùy Linh

Hình ảnh trước sau của chị Kiều Trang

Hình ảnh trước sau của chị Kiều Trang

Ảnh trước sau nâng mũi của Phạm Băng Sáng

Hình ảnh trước và sau nâng mũi của Phạm Băng Sáng

Ảnh trước sau nâng mũi của Chị Đỗ Thị Sen

Hình ảnh trước và sau nâng mũi của Chị Đỗ Thị Sen